Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam. Met de nieuwe naam is ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Fabrique en Fronttaal tekende voor het ontwerp resp. de uitwerking in middelen. Facilion voor de implementatie in de Office omgeving.

Voor het gebruik van de nieuwe stijl in Word heeft Facilion een applicatie ontwikkeld. Deze applicatie stelt de gebruikers in staat om de stijl op een makkelijke manier toe te passen in brieven, memo's, rapporten. Ook is een applicatie voor powerPoint ontwikkeld die de medewerkers ondersteund om mooie presentaties in de huisstijl te maken. Tenslotte is ook gezorgd voor uniformiteit in de e-mail handtekening.

De doorlooptijd van het project was behoorlijk krap. In slechts 4 weken werden de applicaties bedacht, gebouwd, getest én geimplementeerd. En er bleef ook nog tijd over voor de kerstdagen...;-)

ms-office-op-laptop