GGZ Rivierduinen is de nieuwe naam voor de hele organisatie die actief is in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie heeft vele vestigingen verspreidt over de provincie Zuid Holland.

Aan facilion is gevraagd om alle locaties te voorzien van nieuwe signing op, om en in de gebouwen. In veel gevallen was dit een 'zoek en vervang' actie. Maar meestal is dit ook een goed moment om de inhoud en systematiek nog eens goed onder de loep te nemen.

Alle aanduidingen werden vervolgens in kaart gebracht, opnieuw uitgewerkt, geproduceerd en geplaatst. In totaal waren er meer dan 500 items die vervangen dienden te worden. In een zo kort mogelijke periode.

Met vereende krachten is dat gelukt en hebben we weer een tevreden opdrachtgever aan de lijst toegevoegd...

collage-1