Robeco heeft meerdere merken. Die vanuit meerdere locaties gemanaged worden. De geografische spreiding maakt een centraal, digitaal merkplatform noodzakelijk. Vanaf het platform kunnen meerdere middelen aan meerdere doelgroepen beschikbaar worden gesteld. Met als doel om niet alleen de consistentie van de merken te waarborgen, maar ook om efficiencyvoordelen te realiseren. Hergebruik, kennis delen en inspiratie opdoen zijn belangrijke nevendoelstellingen van het platform.

Het modulaire karakter van de Brandmanager sprak Robeco enorm aan. In feite wordt de mogelijkheid geboden om klein te beginnen en het platform steeds verder uit te breiden.

Huisstijl

In dit onderdeel wordt de waarde van het merk toegelicht en de huisstijlrichtlijnen beschreven. Interne stakeholders krijgen op basis van ip-herkenning toegang. Externe bureau's kunnen na een geautomatiseerd login-protocol en goedkeuring professionele stramienen en bestanden downloaden. De Studio van afdeling Global Branding onderhoudt zelf deze informatie en bestanden

Aanvullende modules

Niet alleen beschrijven maar ook faciliteren. Met de visitekaartjesmodule kunnen secretaresses wereldwijd visitekaartjes opmaken en bestellen, incl. QR code. De Studio hoeft alleen nog maar goed te keuren. De duizenden beelden, 28 gigabyte, hebben we gecategoriseerd in de mediabank. Van sommige beelden zijn meerdere bestandsformaten beschikbaar zodat ze voor alle media geschikt zijn.

brandonline.robeco.com

Toegepaste oplossingen

Brandmanagement

Webtoppublishing

Mediabank