Hogeschool Inholland heeft een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. De stijl, ontworpen door Studio Dumbar, wordt gefaseerd ingevoerd. Om alle betrokkenen te faciliteren wordt de Brandmanager van Facilion ingezet.

De applicatie wordt gebruikt voor de distributie van richtlijnen en werkbestanden. Daarnaast wordt deze uitgebreid met een logo-, beeldbank en een design-toolbox. Hiermee wordt de organisatie de gelegenheid geboden om snel en efficient allerlei middelen zoals affiches, leaflets of digitale nieuwsbrieven te vervaardigen. Uiteraard binnen de kaders van de nieuwe stijl.

Uiteindelijk zal de applicatie moeten bijdragen aan een verbetering van de efficiëntie en consistentie van de nieuwe huisstijl.

www.inhollandhuisstijl.nl

Toegepaste oplossingen

Projectbegeleiding

Logobank

Beeldbank

Nieuwsbriefmodule

Uitnodigingenmodule

E-cards module

Postermodule

Leafletsmodule

Visitekaartjesmodule