Aanleiding

Het bleek onvoldoende bekend dat qua volume het Erasmus MC de meest omvangrijke kankerpatiëntenzorg en het meest omvangrijke kankeronderzoek van Nederland herbergt. En bekendheid bij verzekeraars en (internationale) financieringsinstanties is in deze tijd van levensbelang. Een merknaam die deze lading dekt was noodzakelijk.

Virtueel instituut?

Bij het Erasmus Kanker Instituut is niemand in dienst. Het heeft geen directeur. Het heeft geen gebouw; laat staan een ingang. Het is enkel een label aan alle oncologische zorg, onderzoek en onderwijs. Dat is intern al moeilijk uit te leggen. Naar buiten is dat zo mogelijk nog complexer.

Logo hiërarchie

Facilion heeft in opdracht van afdeling Communicatie de logovoorstellen gemaakt voor de Oncologische Raad. Deze voorstellen waren de voeding van de discussie over de visuele verhouding tussen het ziekenhuis en het nieuwe label. Er is geëxperimenteerd met naam, typografie, kleur en vorm. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat er een duidelijke moeder-dochter-verhouding in het logo zichtbaar moest zijn. Het nieuwe logo is in alle verschijningsvormen en bestandsformaten in de online logobank opgenomen. Voor iedereen, met een inlog, beschikbaar.

Scoping

Het vaststellen welke huisstijldragers je wél en welke je níet gaat aanpassen is bij elk huisstijlproject belangrijk. Maar des te belangrijker bij het lanceren van een merk dat dwars door alle organisatievormen heen loopt. Het is tenslotte niet zomaar een vervanging van het oude logo.

Met name bij specialismen waar zowel oncologische als niet oncologische behandelingen plaatsvinden bleek het complex. Dat een arts bij Hematologie bij elke consult niet steeds van jas verandert begrijpen we. Maar mag er in de spreekkamer van Dermatologie een folderrek staan met een folder van het Erasmus MC Kanker Instituut? Allemaal gevoeligheden en vragen die eerst beantwoord moesten worden. En beantwoord zijn.

Zeer gevoelig: patiëntencommunicatie

Vanaf de start hebben we ons gerealiseerd dat het ontvangen van een brief van het Erasmus MC Kanker Instituut, terwijl je de ziekte niet hebt, zeer pijnlijk is voor de ontvanger. En natuurlijk heel schadelijk voor het imago van Erasmus MC.

Een zorgvuldig vooronderzoek naar alle applicaties die patiëntenbrieven produceren was dus cruciaal. Elke applicatie heeft zijn eigen technische mogelijkheden en onmogelijkheden. Huisstijltechnisch moest er soms een klein compromis worden gesloten. Uitvoeringstechnisch lag de uitdaging vooral in de scheiding tussen correspondentie-output tbv oncologische en niet-oncologische behandeltrajecten. Zoals bijvoorbeeld afspraak- en verwijsbrieven. Voor de nieuwe applicaties was het voldoende om één sjabloon aan te passen. Bij een andere applicatie moesten er 75 brieven stuk voor stuk worden aangepast en beoordeeld.

Resultaat

Op 1 november 2013 is het merk gelanceerd. Met name het vooraf afstemmen van verwachtingen van alle interne stakeholders en de nauwe samenwerking met de applicatiebeheerders heeft geleid tot een succesvolle implementatie.

www.erasmusmc.nl/kankerinstituut

Toegepaste oplossingen

Merkstructuur

Huisstijlimplementatie