Zadkine, één van de grootste opleidingencentra in Nederland, heeft een nieuwe huisstijl. Facilion is gevraagd om de invoering ervan te begeleiden.
De huisstijl van het Zadkine was in de afgelopen jaren vertroebeld en verwaterd. Er was geen sprake meer van eenheid. Tijd voor een upgrade dus. Op basis van 'behoud van het goede' werd gewerkt aan een revitalisatie van het merk. Voor het creatieve proces werd gekozen voor Tel Design. Zij gaven vorm aan de nieuwe stijl.
Parallel aan dit proces is Facilion gestart met de inventarisatie van uitingen, het voorbereiden van de implementatie en het optuigen van een platform voor vastlegging en faciliteren.
Uiteindelijk is er een stijl opgeleverd die duurzaam is en die terug is op het kwalitatieve niveau wat van het Zadkine verwacht mag worden.

www.zadkine-huisstijl.nl

Toegepaste oplossingen

Inventarisatie

Implementatie

Brandmanager