Facilion ondersteunt al vijftien jaar haar opdrachtgevers bij de implementatie en het beheer van huisstijlen. Wij vormen de spil tussen opdrachtgever, ontwerpbureau en leveranciers. Ons doel is om een creatief concept zo praktisch mogelijk te implementeren én te faciliteren. Met als resultaat een consistente huisstijl op alle uitingen en gemak voor de organisatie. De dienstverlening van Facilion valt samen te vatten in 3 activiteiten:

1. Advies, planvorming

Geen huisstijl zonder een gedegen voortraject. Facilion adviseert zowel de opdrachtgever als het creatieve bureau op terreinen als technische haalbaarheid, kosten, besparingen, planning en procesinrichting. Vaak wordt het plan van aanpak geheel of gedeeltelijk door ons opgesteld. Uiteraard in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen.

2. Implementatie

Een huisstijl in de volle breedte doorvoeren is geen sinecure. Het vergt expertise op vele terreinen en is zeker geen dagelijkse bezigheid. Voor Facilion wél! Wij zijn inmiddels betrokken bij de invoering van vele huisstijlen. Van klein tot groot. Door als een spin in het web te opereren zijn we in staat om de consistentie van een stijl optimaal te waarborgen. Van het visitekaartje, de formulieren tot aan de lichtbak op de gevel.

3. Vastlegging, faciliteren

Nadat een huisstijl is doorgevoerd is het zaak om de kwaliteit ervan te borgen. Een digitaal huisstijlplatform biedt hierbij houvast. Facilion heeft hiervoor de Brandmanager ontwikkeld, een online tool voor huisstijlmanagement. Organisaties zijn hiermee in staat om alle huisstijlrichtlijnen vast te leggen en optimaal te faciliteren. Het geeft de altijd actuele richtlijnen weer en biedt downloadbare werkbestanden. Daarnaast kunnen hulpmiddelen als een mediabank of bestel- en opmaaktools worden gekoppeld.